تبسم به لثه ها

با وجود مواد معدنی و ویتامین C ، مصرف مسواک گیاهی را برای لثه ها مفید است.